Image of Dicky Cheung Wai-Kin

Dicky Cheung Wai-Kin

1965-02-08 Hong Kong

Image of Dicky Cheung Wai-Kin

Biografia

Películas

Duo biao Cheung Fung 2008-01-01
奪標 張鳳 2008-10-30
金雞2 Dr Ko Shui Man 2003-12-24
鎗王 2000-05-27
Hero of Hong Kong 1949 1994-06-03
笑林小子2:新烏龍院 1994-12-04
倫文敘老點柳先開 Lun Man Chui 1994-01-13
新大小不良 Shiu Chi Hung 1994-05-13
武俠七公主之天劍絕刀 Ng Tung 1993-06-03
正牌韋小寶之奉旨溝女 Chiu 1993-06-12
超級學校霸王 Chan Tai Hung / Yu Ti Hung 1993-07-15
Prince of Portland Street Biggie 1993-10-07
黃飛鴻之鐵雞鬥蜈蚣 So 1993-04-01
一屋哨牙鬼 Delon 1993-07-31
芝士火腿 Cheese 1993-09-30
一本漫畫闖天涯II妙想天開 1993-03-20
黑豹天下 Robert Parkinson 1993-11-18
群星會 1992-01-01
逃学外传 Chang Yi Chien 1992-10-01
福祿雙星 1989-12-02
Joi hei fung wan Tit Muk-Chuen 1989-02-06
鬼馬保鑣賊美人 Policeman 1987-10-21
青春差館 1985-08-08
鬥氣小神仙 Michael 1985-09-07