Image of Jim Chim

Jim Chim

1965-05-27 Hong Kong

Image of Jim Chim

Biografia

Jim Chim Sui-man (Chinese: 詹瑞文; pinyin: Zhān Ruìwén; born 1965) is a Hong Kong-based stage actor and comedian.

Películas

你咪理,我愛你! 2019-01-31
我的情敵女婿 2018-02-15
降魔传 Fuhu Luohan / Taming Tiger Lohan / Kong, Butong’s master 2017-09-30
決戰食神 2017-02-10
救殭清道夫 Restaurant owner 2017-03-16
寶貝當家 Mr. Brutal 2016-08-04
冲天火 2016-11-25
非常婚事 Mr. Wu 2014-11-20
唐伯虎衝上雲宵 Dui Tong Gai 2014-10-01
金雞sss 2014-01-30
黑色喜劇 Angel Jim 2014-03-20
飛虎出征 Mamasan 2013-07-25
臨終囧事 2013-05-10
古惑仔:江湖新秩序 Brother Jim 2013-01-09
百星酒店 Fisherman 2013-01-31
春嬌與志明 Paul 2012-03-29
低俗喜劇 Fireworks Lau 2012-08-09
潮性辦公室 Ben Chow 2011-07-09
美麗密令 Stephen Shum 2010-04-01
美麗密令 Stephen Sum 2010-04-01
麥兜響噹噹 Story teller (voice) 2009-07-24
戲王之王 Chan Man Long 2007-06-19
春田花花同學會 "Point" meeting manager 2006-01-22
伊莎貝拉 Landlord 2006-04-06
大丈夫2 Wong Fei Hung/Faye Wong 2006-09-08
絕世好賓 Peter / Aunt Mary / Uncle Big / Policeman / Fake 2004-05-05
重案黐孖GUN Dr Vincent Chu Yuan 2004-06-24
千機變II花都大戰 Rebel Leader 2004-08-12
墨斗先生 Bank Employee 2004-09-23
戀上你的床 Uncle Lam 2003-01-01
絕種鐵金剛 Mr & Mrs Tung 2003-10-23
五個嚇鬼的少年 2002-10-31
買兇拍人 Double Gun Tai Hung / Kwok Wai Bun 2001-08-16