Image of Pat Ha

Pat Ha

1965-07-01 Hong Kong, British Crown Colony [now China]

Image of Pat Ha

Biografia

Pat Ha Man Jing (Chinese: 夏文汐; pinyin: xià wén xī) (born 21 November 1965) is a Hong Kong actress. She has been called as the first generation of heroic women in Hong Kong

Películas

失心者 2016-12-23
魔宫魅影 Wei Bang's Mother 2016-04-29
京城81号 2014-07-18
聖誕玫瑰 Liu Qian 2013-05-23
出軌的女人 Bing Bing 2011-05-11
Jian hu nu xia Qiu Jin Wu Zhiying 2011-10-13
想飛 Ling's mother 2002-04-12
鬼媾人 Mrs. Ling 1989-04-20
說謊的女人 1989-05-10
一妻兩夫 Lai Lai 1988-03-31
女子監獄 Kelly Ho 1988-08-11
金裝大酒店 Angela Tsui 1988-02-07
血夜天使 Amy Wong 1988-10-28
亡命鴛鴦 Chui / Ms Pai 1988-11-15
怨女 Yee Siu Lai 1988-03-26
天賜良緣 Jenny 1987-04-16
不夜天 Rachel 1987-05-08
江湖龙虎斗 Tin's wife / Ms Ho 1987-07-30
一屋兩妻 Lai Lai 1987-04-17
旗正飄飄 1987-10-07
朝花夕拾 6262 1987-04-03
替槍老豆 Yuan Kwun 1985-11-21
鬼馬飛人 Miss Ma 1985-03-28
飛虎奇兵 1985-10-19
平安夜 Porky 1985-04-17
花心紅杏 Doris 1985-06-22
花街時代 Mary Lai Shui Mei 1985-10-24
殺夫 1984-09-08
唐朝豪放女 Yu Yuan Gi/Yu Yao Mei 1984-06-01
無名火 1984-05-03
我愛羅蘭度 Liao Shu Wen 1984-08-31
奇謀妙計五福星 Chan Chiu's daughter 1983-07-07
摩登衙門 Margaret 1983-07-20
花城 Bing 1983-12-09
烈火青春 Kathy 1982-11-25