Image of Pauline Wong Siu-Fung

Pauline Wong Siu-Fung

Shanghai, China

Image of Pauline Wong Siu-Fung

Biografia

Películas

等爱的女人 Lily Ma 1994-09-15
賊頭賊腦賊世界 1993-07-15
爱在黑社会的日子 Ma Man Fung 1993-03-21
The Blue Jean Monster Sister Chu 1991-01-01
敦煌夜譚 Lien Heung 1991-05-10
人鬼神 Mun 1991-01-01
Jiang shi fan sheng xu ji Da jia fa cai 1991-07-12
捉鬼合家歡 1990-02-23
驚魂記 May 1989-10-05
再見王老五 Quarrelsome woman at marriage registry 1989-03-18
四千金 Cheng Li-Fang 1989-03-04
血玫瑰 Chieh Ying 1988-10-07
群鶯亂舞 Sek Ki 1988-05-05
孔雀王子 Raga 1988-12-10
赤胆情 Lily Liu 1988-01-21
公子多情 Sheung Guan Fei Fung 1988-07-30
江湖情 Wong Wai Chu 1987-05-27
中國最後一個太監 Sister Soo 1987-10-24
英雄好漢 Wong Hui Chu 1987-02-20
省港旗兵續集 Diana 1987-08-29
離魂 Lu-ling 1987-05-14
意亂情迷 Miss Wong 1987-01-01
鬼新娘 May 1987-10-15
奪寶計上計 Cabaret singer 1986-01-09
殭屍翻生 female corpse 1986-05-08
初一十五 Ling 1986-05-24
國父孫 1986-11-12
平安夜 Bobby 1985-04-17
夏日福星 Cameo at the End 1985-08-15
殭屍先生 Jade 1985-11-07
錯點鴛鴦 Wang Jin Jin/Wong Gam Gam 1985-04-18
Yan gui fa kuang Michelle 1984-11-16