Image of Chin Siu-Ho

Chin Siu-Ho

1963-01-26 Hong Kong

Image of Chin Siu-Ho

Biografia

Chin Siu Ho (Chinese: 錢小豪, born January 26, 1963) is a Hong Kong actor and martial artist, notable for acting with Jet Li in The Tai-Chi Master and Fist of Legend. He is the older brother of actor Chin Kar-Lok.

Películas

一眉先生 Brother A Hao 2021-03-01
茅山 2021-01-28
大幻术师 Robin 2020-08-06
手捲煙 2020-11-19
媽閣是座城 Lao Mao 2019-05-17
Iron Fists and Kung Fu Kicks Himself 2019-08-02
四目先生 豪叔 2019-07-05
新封神之哪吒闹海 Li Jing 2019-05-14
Mr.Zombie 3 2019-07-25
新殭屍先生2 Hao Brother 2018-11-27
一家大晒 2018-02-01
兄弟班 2018-07-19
生化药尸 Li Yao Shi 2017-08-24
救殭清道夫 Chau 2017-03-16
幸運是我 2016-09-08
陰陽先生3:末代天師 秋生 2016-04-13
殭屍 Chin Siu-Ho 2013-09-06
关云长 Yan Liang 2011-04-28
復仇者之死 Jeff 2010-10-22
殭屍新戰士 Lung 2010-11-11
Ultimate Fights from the Movies Hou (Fist of Legend) (archive footage) 2002-04-16
紅牆盜影 Hon Fok-Fui 2000-04-20
雄霸四海 2000-01-01
越境緝兇 2000-01-01
殺手自由人 1999-06-05
危情追蹤 1996-04-10
懵仔多情 1996-11-09
精武英雄 Hou Ting-An 1994-12-22
人鬼搭檔 1993-06-07
太极张三丰 Dong Tian Biao 1993-11-18
新僵尸先生 Qiu Sheng 1992-08-08
淫妖豪情 Ho 1992-09-24
倩女還魂 1992-01-01
Pu jing da jie an 1992-05-01
Visa to Hell 1992-05-10
Dip Huet Bin Yuen 1991-01-01
千人斩 Man 1991-06-28
新義本無言 Yan Chi-Yung 1991-12-09
彊屍至尊 Charleson 1991-01-01
奪寶俏佳人 1991-11-23
Wan ming shuang xiong Panzer 1990-06-07
夜魔先生 Policeman 1990-12-22
爛賭財神 Chen Ka-Ho 1990-11-08
初到貴境 Chi-Ho 1990-10-05
烈火街頭 Lu Chia Le/Spitfire 1989-11-24
一眉道人 Ho 1989-07-26
八寶奇兵 Bruce Hung 1989-02-23
師姐大晒 C.I.D 1989-04-28
大話神探 John Tai 1988-10-13
陷阱邊沿 Ah Kay 1988-01-01
神探父子兵 Fai Ying 1988-07-22
不夜天 Law Sze-Fung 1987-05-08
最後一戰 Former security chief killed 1987-01-01
城市麗人 Mark Ng 1987-06-01
江湖正傳 Chan Wai 1987-11-05
殭屍翻生 Wei Chui 1986-05-08
國父孫 1986-11-12
開心鬼精靈 1986-11-27
原振俠與衛斯理 Dr Yuan Chen 1986-01-01
殭屍先生 Chou 1985-11-07
Di zi ye feng kuang Hu Huei Chian 1985-03-30
San dung whang yan Cheng Zhi-Hao 1985-03-16
望子成蟲 Lung Ah Chung 1984-11-02
Fast Fingers Qiu Qi 1983-01-01
滿天神佛 Fake Priest 1983-02-06
Liu zhi qin mo Yuan Fei (Flying Monkey) 1983-08-04
Cheng Zhai chu lai zhe Xiao De 1982-09-01
神鵰俠侶 Wu Sau Man 1982-02-25
Rolls, Rolls, I Love You Ho Guan 1982-04-08
Chong xiao lou Bai Yu Tang - the Rat 1982-01-09
叉手 Zeng Jun 1981-05-15
打雀英雄傳 Johnson 1981-12-22
Fei hu wai chuan Hu Fei/Flying Fox 1980-11-15
少林與武當 Wei Sing-Hung 1980-12-01
廣東十虎與後五虎 Lin Fu Shing 1979-12-25
The Vengeance Of Six Dragon Chiu