Image of Alan Chui Chung-San

Alan Chui Chung-San

Image of Alan Chui Chung-San

Biografia

Películas

拳道 Yiu Wai 2020-11-25
倩女幽魂 Prisoner 2011-04-21
黑社會2以和為貴 Uncle Tank 2006-04-27
大事件 Chun's target 2004-06-10
新三狼之歡場屠夫 Brother Shark 2000-01-01
Return of Dragon 1998-01-17
猛鬼卡拉OK Francis 1997-06-05
暴劫倾情 1996-01-01
龍虎砵蘭街 Kwong Yan Fai 1996-02-03
明日天涯 1995-01-01
Qi du xian feng 1995-01-31
警花肉搏強姦黨 1994-04-14
飞虎雄师之极道战士 Mao Ying 1994-12-08
黃飛鴻之鐵雞鬥蜈蚣 Lui Yat Siu 1993-04-01
轟天皇家將 1992-10-10
踩過界 Lai Jun Tao 1992-11-11
四大探長 1992-01-01
正紅旗下 1991-01-01
曝光人物 1991-12-12
表姐,妳玩嘢! Kitaro 1991-04-11
赌豪 Brother Tiger 1991-10-24
爱的世界 Policeman with debt 1990-09-27
亡命英倫 1990-01-01
奇門五福將 Kum Dat Jin 1984-01-01
奇門五福將 1984-01-01
午夜蘭華 1983-01-01
Shao Lin yu ren zhe 1983-01-01
陰忌 Fang Zheng 1982-02-19
Fen nu de qing nian 1981-01-23
紅衣喇嘛 Lord Cha Siu 1980-01-01
賊贓 Thief Black Wolf 1980-06-11
Shuang la 1980-07-18
十三癲和尚 Warlord 1980-09-14
豪俠 Oriental fighter / Bodyguard 1979-11-22
老鼠拉龜 Wu Shing 1979-06-21
Shi xiong shi di zhai chu ma Lo Tung 1979-01-01
Mao shan dao ren Fan Kuei 1979-03-02
蛇形刁手 Tang Kwan Yung 1978-05-25
太极气功 Pa Chu, senior student 1978-01-01
笑傲江湖 Four Friends of Plum Garden 1978-03-30
ゴルゴ13:九竜の首 Poison Spider Hak Lung 1977-09-15
陰陽血滴子 1977-06-17
血海螳螂仇 Thug 1977-10-06
虎豹龍蛇鷹 Ku Yi Fung 1977-03-20
多情劍客無情劍 Black Snake 1977-10-14
李小龍與我 Thug in Bar 1976-01-09
李小龍傳奇 One of Bruce's students 1976-10-28
小霸王 1974-07-05
猛蛟閗地蛇龍女 1973-01-01
愛奴 Wu's thug 1972-07-09