Image of Wong Wing-Fong

Wong Wing-Fong

Image of Wong Wing-Fong

Biografia

Películas

赤裸狂花 1994-03-24
Yan jiang 1993-12-16
十三妹 Jane 1993-01-01
黑街舞男 1993-11-25
情劫 Lu Chi Ling 1993-05-06
雲雨生死戀 Sin Wan 1993-01-02
Lethal Extortion 1993-01-01
93夜之女 1993-10-07
旺角馬場 1992-08-13
色降II之血玫瑰 1992-09-11
羔羊醫生 Chau Sau-Lan 1992-01-01
賭尊 Joey 1991-01-24
夜激情 Ann 1989-12-07