Image of Lui Siu-Ming

Lui Siu-Ming

Image of Lui Siu-Ming

Biografia

Películas

一半海水一半火焰 Stick's gangster 2008-05-23
神探 2007-11-29
新紮師妹 Bodyguard 2002-01-01
Zhen xiang 1995-03-30
賊王 1995-01-12
亞洲警察之高壓線 Thug 1995-01-14
省港一號通緝犯 1994-06-29
九品芝麻官之白面包青天 1994-03-31
新英雄本色 Dumbell, Chun's gang member 1994-07-14
中港儷人 1993-03-26
正牌韋小寶之奉旨溝女 Antique Salesman 1993-06-12
赤裸狂奔 Policeman 1993-11-04
綁架黃七輝 Un Voleur 1993-08-20
烏鼠機密檔案 1993-01-01
白玫瑰 1992-11-12
新龍爭虎鬥 1992-05-21
92黑玫瑰對黑玫瑰 1992-07-02
人海孤鴻 Prisoner 1989-08-05
飛龍猛將 Thug at factory 1988-02-11