Image of Jacqueline Ng

Jacqueline Ng

Image of Jacqueline Ng

Biografia

Películas

Regeneration Warrior Police Commissioner Tong Yung 1995-01-01
地下賭王 1994-11-03
末路驚情 1993-01-01
那個少女不多情之脫的疑惑 Jean 1993-10-28
香港奇案之強姦 Chu Kit-Man 1993-05-27
Hero – Beyond the Boundary of Time Siu Ha 1993-06-12
Sha da jie fan zhuan feng ren yuan 1993-11-30
黄飛鴻系列之一代宗師 Sakura 1992-05-28
La shou xiao xiong 1992-01-01
表姐,妳好嘢!續集 Nancy 1991-06-13
正紅旗下 1991-01-01
四人新世界 Wong Yim Chau 1990-01-01
省港旗兵第四集地下通道 Wong Siu Wai 1990-06-05
朋黨 Cherry Ho 1990-12-28