Image of Baby John Choi

Baby John Choi

1986-12-08 Hong Kong

Image of Baby John Choi

Biografia

Películas

狂舞派3 Alan 2021-02-18
一秒拳王 2021-03-11
拆彈專家2 Cheung Chi-man 2020-12-24
催眠·裁決 Chan Wing Hei 2019-09-12
熱血姐妹團 2019-06-11
P風暴 Cel 2019-04-04
L風暴 Chan Chun-fai 2018-08-23
西謊極落: 太爆‧太子‧太空艙 Fung 2017-09-07
明月幾時有 Comrade 1 2017-07-01
小男人週記3之吾家有喜 2017-01-26
救殭清道夫 Tim Cheung 2017-03-16
29+1 Cheung Hon-Ming 2017-05-11
拆彈專家 Wong Tin Lok 2017-04-20
江湖悲劇 2016-01-09
惡人谷 Chi Wai 2016-01-21
驚心破 Jack 2016-10-20
殺破狼2 Kwok Chun-Yat 2015-06-18
葉問3 Periodista 2015-12-19
燈塔下的戀人 Ken 2015-09-17
12金鴨 Nebula 2015-02-19
有客到 Roy 2015-11-07
壹獄壹世界‧高登闊少踎監日記 Ng Chi Keung / Roach 2015-05-28
Delete愛人 Wan Duk-Fuk 2014-05-08
麥兜.我和我媽媽 Bobby (voice) 2014-10-01
恐怖在線 Chen Jiaye 2014-09-04
狂舞派 Alan 2013-08-08