Image of Cheung Kwok-Keung

Cheung Kwok-Keung

1956-11-28

Image of Cheung Kwok-Keung

Biografia

Películas

總是有愛在隔離 2021-04-22
非分熟女 2019-04-04
我和我的祖国 Commentator («The Going Home») 2019-09-30
掃毒2 天地對決 Ming 2019-07-04
棟篤特工 Sofia's husband 2018-02-15
吉屋 2018-06-28
非同凡響 2018-10-11
29+1 K. K. Cheung 2017-05-11
愛‧尋‧迷 2014-03-28
李碧華鬼魅系列:奇幻夜 Minibus driver 2013-09-20
末日派對 Ho Chung-lai 2013-11-28
我的影子在奔跑 2013-06-01
大追捕 CID 2012-03-15
助念新星 2008-05-08
情歲月 2007-01-01
野·良犬 Yan 2007-05-17
狗仔大佬 Jack Chin 2001-09-20
四人幫之錢唔夠洗 Brian 1999-11-18
人蛇大戰之人蛇浴血戰 Dicky 1999-01-01
Pan ni qing yuan 1995-09-01
橫紋刀劈扭紋柴 1995-04-09
整容 1995-05-06
玻璃鎗的愛 1995-09-02
元洲街王后 1995-10-20
Xiang jiao jing qi an Tien Yu Sha 1994-09-18
疊影追兇 1994-10-10
入魔 Officer Yip (Guest star) 1994-07-09
七月十四 1993-09-03
妖怪都市 Cheung Kwok Keung 1992-07-19
鬼整人 1991-01-01
妖女鬪師公 1991-01-01
雷霆掃穴 Kent/Ka Kui 1991-10-23
麻衣传奇 1990-11-16
專釣大鱷 Stalled Engine Te 1989-10-05
Final Run 1989-04-10
小小小警察 Lost Man 1989-03-25
Mr. Smart Huang Shao Pai 1989-03-03
打工狂想曲 Man Lee 1989-10-27
點指賊賊 Insp. Lo Yau-Dai 1988-03-17
驚魂今晚夜 Yeung Lap Fa 1988-01-01
龍之家族 Ying's son 1988-01-01
肝膽相照 Inspector Kuo 1987-01-01
東方秃鷹 Ching Dai-Kong 1987-07-09
刀馬旦 Tung Man 1986-09-06
玫瑰的故事 Tony 1986-02-21
警賊兄弟 1986-11-12
波牛 Suen 1983-10-11
文仔的肥皂泡 1981-12-01
夜車 Cream / Ah Lo 1980-04-03
救世者 TV Actor 1980-01-08
點指兵兵 Ah Wing 1979-11-06
Heng chong zhi zhuang nu sha xing 1973-10-09
尋秦記