Image of Shigeru Ushiyama

Shigeru Ushiyama

Image of Shigeru Ushiyama

Biografia

Películas

この世界の片隅に Entaro Hojo (voice) 2017-06-20
この世界の片隅に Entaro Hojo 2017-06-20
Buki yo Saraba Gimlet 2013-07-20
海のオーロラ Toshinori Iwakuni (voice) 2000-10-07