Image of Zhang Jin

Zhang Jin

1974-05-19 China

Image of Zhang Jin

Biografia

Jin Zhang (Chinese: 张晋) was born on May 19, 1974 in Chongqing, China. He is known for his work on Ip Man 3 (2015) , SPL 2 : A Time for Consequences (2015) , Rise of the Legend (2014) and The Grandmaster (2013).

Películas

亂世護寶 2019-12-17
Escape Plan: The Extractors Shen 2019-06-20
九龍不敗 Kowloon 2019-06-20
十吨刺客 2018-11-01
葉問外傳:張天志 Cheung Tin-Chi 2018-12-20
Pacific Rim: Uprising Marshal Quan 2018-03-21
毒。誡 Cat 2017-05-18
狂獸 Sai Gau 2017-11-23
葉問3 Cheung Tin-chi 2015-12-19
殺破狼2 Ko Chun 2015-06-18
榮譽至上 唐傲 2014-07-01
黄飞鸿之英雄有梦 Wu Long 2014-11-20
賭城風雲 Ghost Eyes 2014-01-30
一代宗師 Ma San 2013-01-10
非常幸运 Thomas 2013-09-17
懸紅 Yip On 2012-06-21
爱情维修站 2010-10-21
江山美人 Assassin 2008-02-09
武术之少年行 Guo Nan 2008-10-23
功夫無敵 Xi Long 2007-09-12
少林僵尸天极 Young Mu Che 2006-04-28
致命密函 Chau Hau-Yien (Chow Hao-Yin) 2001-07-12
Liu mang lu shi 1994-10-14