Image of Carlos Chan

Carlos Chan

1986-10-12 Hong Kong,China

Image of Carlos Chan

Biografia

Películas

紧急救援 2020-12-18
我的筍盤男友 主演 2020-01-25
死因無可疑 Yip Wing-shun 2019-11-12
沉默的證人 Elf 2019-04-11
廉政風雲 煙幕 2019-02-05
掃毒2 天地對決 2019-07-04
一级指控 2019-06-29
綁靈 2019-08-08
兄弟班 Bennett Pang Kin-san 2018-07-19
吉屋 2018-06-28
鬼網 Chung Chai 2017-11-23
幸運是我 Chan Kai-Yuk 2016-09-08
選老頂 Police Officer 2016-03-31
3條友飲醉走 Alan 2016-11-24
巴黎假期 Kelvin 2015-07-23
有客到 Harry 2015-11-07
紫霞 Tang Sanzang 2015-12-11
Taste of Love tang seng 2015-12-11
破風 2015-08-06
當C遇上G7 Dean 2013-10-27
DIVA華麗之後 2012-08-16
很想和你在一起 Chun Man 2009-08-27
保持通話 Roy Wong 2008-09-25