Image of Leung Tin

Leung Tin

1932-12-01 Hong Kong

Image of Leung Tin

Biografia

Películas

桃姐 Head Master 2011-09-04
戲王之王 Principal 2007-06-19
異度空間 Hospital director 2002-12-31
千王 1991-05-16
星際鈍胎 Dr. Lu 1983-04-11
Xie zhou 1982-01-01
Notorious Eight 3rd Brother 1981-09-03
灰靈 1981-01-12
萬人斬 Chief eunuch 1980-03-28
倫文敘智鬥柳先開 Lau Sang-Hoi 1979-01-18
亂龍搏懵 1977-11-24
星座奇趣錄 1976-06-02
三笑姻緣 Chuk Chi-Sang 1975-02-08
陳夢吉計破脂粉陣 Chen Menchi 1975-10-17
Two Con Men Chan Mung-Kat 1975-04-23
Tong shan meng hu 1974-07-19
香港73 Mr Tsui 1974-04-24
福建少林拳 Master Chuan Tai 1974-06-14
Doh jui gai 1974-05-17
码头大决斗 Boss Chan 1973-12-31
Zhui sha Tan Lung 1973-05-30
七十二家房客 Mr. Han Yi Shi 1973-09-21