Image of Chow Chung

Chow Chung

1932-09-16

Image of Chow Chung

Biografia

Películas

殺出個黃昏 2021-04-04
新紮師妹3 Au Yiu San 2006-06-08
絕世好賓 Tycoon Feng Kwok Lap 2004-05-05
甜絲絲 Little Prince 2004-09-11
新紮師妹2美麗任務 Au Yiu San 2003-07-03
新紮師妹 Au Yiu San 2002-01-01
青春戀歌 1968-08-14
七彩難兄難弟 Qicai nanxiongnandi Ah Bo 1968-12-29
女殺手 Sung Kar-Kui 1966-01-08
女殺手虎穴救孤兒 Tse Tsi-ming 1966-12-28
玉女追兇 Ma Tin-lung 1966-08-28
999 guai shi an Chung Kin-Wah 1962-07-18
蘇小小 Yuen Yu 1962-04-17
黃飛鴻官山大賀壽 1956-10-20