Image of Lau Sek-Ming

Lau Sek-Ming

Image of Lau Sek-Ming

Biografia

Películas

Ba Gua Zong Shi 2012-11-16
運財五福星 Gambler 1996-07-04
Xin bao chou 1994-01-01
廉政第一击 Yip Chun-Wan 1993-02-25
Da ying jing qing lu ye zhui ji 1993-09-23
侠女传奇 Prince Ha Hou 1992-11-05
省港旗兵第四集地下通道 1990-06-05