Image of Lee Hoi-Sang

Lee Hoi-Sang

1941-04-15 Hong Kong, China

Image of Lee Hoi-Sang

Biografia

Películas

廉政第一击 Chiu's man 1993-02-25
龍的傳人 Blind temple keeper 1991-03-07
豪門夜宴 1991-11-30
新半斤八両 Dragon 1990-08-24
特警90 Triad boss 1989-01-01
奇蹟 Sang 1989-06-15
勇闖毒龍潭 1988-01-01
A計劃續集 Choy 1987-08-19
刀馬旦 Captain 1986-09-06
求愛反斗星 Prison guard in van 1985-08-01
霹靂十傑 Tiger Lei 1985-05-17
Di zi ye feng kuang Monk Guy Hong 1985-03-30
龍的心 Rascal At Restaurant 1985-09-09
至尊一劍 Qing Qing's grandpa 1984-10-10
The Big Sting Shark 1984-01-01
Hung kuen dai see Instructor Zheng Hong 1984-01-01
愛奴新傳 Ju San's brother 1984-09-20
南斗官三斗北少爷 4 Eyes 1984-05-24
鬼綫人 1984-09-22
三闖少林 Abbot Kongxing 1983-10-06
An qu Zeng Cai 1983-10-15
A計劃 Li Chou Kou 1983-12-22
Shao Lin yu Wu Dang 1983-07-07
Lie mo zhe He Ying's bald killer 1982-12-22
少林傳人 Monk Dao Kong 1982-01-01
老鼠街 Lee Shan 1981-05-15
The Phantom Killer Chin Tien-pa 1981-04-02
敗家仔 Kungfu teacher 1981-11-10
摩登保鑣 Robber with pump-gun 1981-01-30
死亡塔 Monk's Spade Fighter 1981-03-21
名劍 1980-08-14
甩牙老虎 1980-01-01
醒目仔 1980-08-03
師弟出馬 Master's Kam's men 1980-02-09
Fo zhang luo han quan Mr. Chen 1980-05-07
一老一少一根釘 1980-02-22
Lung ying moh kiu Kung Fu Monk 1980-01-01
搏命單刀奪命搶 Handlebar-moustached thug 1979-08-09
雜家小子 Painter 1979-04-12
一膽二力三功夫 1979-12-21
The Lama Avenger 1979-03-15
Ol' Dirty Kung Fu Lung Yung Feng 1979-01-01
茅山殭屍拳 Zhou Qian Tai 1979-02-13
林世榮 Master Ko Ba Tin 1979-12-19
倫文敘智鬥柳先開 Teahouse Fighter 1979-01-18
豪俠 Pak Chung Tong 1979-11-22
Ha Luo Ye Gui Ren 1978-11-16
The Tattoo Connection Eyepatch 1978-07-27
不擇手段 1978-04-18
殺絕 Sire's chief pole fighter 1978-04-21
贊先生與找錢華 Ya Chao/Iron Fist 1978-12-28
中華丈夫 1978-12-30
螳螂 Mongolian Fighter 1978-06-28
蕭十一郎 One of 2 zombies of the West 1978-08-11
肥龍過江 Professor Pai's karate thug 1978-07-13
少林三十六房 Shaolin Justice Officer 1978-02-02
老虎田雞 White Brow Monk 1978-07-21
鷹爪鐵布衫 Hu Lung 1977-06-29
洪熙官 Monk Zhi Shan 1977-02-16
發錢寒 Rich Chan's bodyguard 1977-07-28
俏探女嬌娃 Thug 1977-03-30
面懵心精 1977-12-29
Hou sheng Master Liu 1975-02-08
神打 Shum 1975-11-28
電單車 Xu Ci Hua 1974-09-20
Xi du zhe Lung Tai 1974-05-10
Shatter Referee Hanson Lee 1974-01-01
方世玉與洪熙官 Tibetan Fighter in Red 1974-01-19
巴黎殺手 1974-01-01