Fuera de Cartelera

Bloodfight (1989)

Action

100 minutos

Action

100 minutos

Director: Shuji Goto

Reparto: Yasuaki Kurata,Simon Yam,Meg Lam Kin-Ming,Anzu Lawson,Bolo Yeung,Shinya Ono,John Ladalski,Stuart Smith,Ken Boyle,Takaaki Nakamura,Sindy Lim,Cristina Lawson,Richard Foo,Masanari Nasu,Tadashi Sato,Masaru Yamashita,Kazuhiko Shimizu,Strong Kongo,Raja Lion,Kazumi Kotani,Sho Tagaya,Katsuyuki Imamura,Tatsuro Koike,Moriaki Sakai,Ron Naguvu,Chalee Lao Chaofa,Tamotsu Kurata,Kazuaki Shimazaki,Marie Noemi,Toshio Kumada,Hiroe Yonezawa,Eleonore Bjerlemo,Tomoko Otani,Kentetsu Kawamoto,Michiko Kakimoto,Asami Miura,Tetsushi Kajiura,Nobuhisa Uehara,Kouichi Chiba,Misako Nagashima,Mutsuo Naganuma,Fei Lung Chen,

Fecha de Estreno: 1989-06-24

Sinopsis

Master martial artist Masahiro Kai is a shadow of the champion fighter and trainer he once was. After his protégé was slain in a no-holds-barred, underground fight by the incomparable Chang Lee, Kai slips into a numbing alcohol-induced stupor to try to forget the past.