Fuera de Cartelera

Shimajiro: A World of Wow! The Song of Shimajaro and Kujira (2014)

Family,Animation,Adventure

53 minutos

Family,Animation,Adventure

53 minutos

Director: Isamu Hirabayashi

Reparto: 배진영,Omi Minami,Takumi Yamazaki,Miki Takahashi,Kikuko Inoue,Chafurin,Saori Sugimoto,Sayu Kubota,Naoto Nojima,Aki Sasamori,Akiko Toda,Minoru Inaba,Nobuo Tobita,Kazumasa Katsura,Omi Minami,Tatsuya Gashūin,Hardi Fadhillah,Lis Kurniasih,Jessy Milianty,Leni Marlina Tarra,Oh Sang-so,Song Young-in,Lee Woo Lee,Shin Jung-hoon,Sang Woo Park,Xu Shuxuan,Yang Kaikai,Liu Xihua,Feng Jiade,

Fecha de Estreno: 2014-06-12

Sinopsis