Fuera de Cartelera

The Inerasable (2016)

Horror

107 minutos

Horror

107 minutos

Director: Yoshihiro Nakamura

Reparto: Yûko Takeuchi,Ai Hashimoto,Kuranosuke Sasaki,Kentaro Sakaguchi,Kenichi Takitoh,Yorie Yamashita,Kento Shibuya,Ryo Narita,Shinji Matsubayashi,Ichiro Hashimoto,Yukiko Shinohara,Rihito Matsuura,Izumi Matsuoka,Kunihiro Suda,Miyoko Inagawa,Chiaki Kawamo,Makoto Ashikawa,Kaoru Mizuki,Taiki Nakabayashi,Kae Onuki,Sachiko Nakagome,Yuni Takimoto,Erika Shumoto,Hikohiko Sugiyama,Karin Ono,Izumi Kasagi,Ken Yoshizawa,Mansaku Fuwa,Kôichi Ueda,Hisao Kanno,

Fecha de Estreno: 2016-01-30

Sinopsis

When Yuko Takeuchi’s unnamed novelist receives a letter from Kubo, her interest is piqued by the strange sweeping sounds that the latter hears in the dead of night. On further investigation, the amateur sleuths discover that nobody stays in Kubo’s building for long, and many previous tenants have died in mysterious and gruesome circumstances. It’s clear that the noises barely scratch the surface of the malevolent forces at work.