Fuera de Cartelera

Great Planet Evil-Destroyer Dangaio (1987)

Ciencia ficción,Acción

71 minutos

Ciencia ficción,Acción

71 minutos

Director: Toshiki Hirano

Reparto: Akira Kamiya,Maya Okamoto,Mayumi Shou,Naoko Matsui,Shigeru Chiba,Takeshi Aono,Ichirou Mizuki,Isamu Tanonaka,Kazuhiko Inoue,Michitaka Kobayashi,Mitsuko Horie,Ryou Horikawa,Masako Katsuki,Kenichi Ogata,

Fecha de Estreno: 1987-09-28

Sinopsis