Fuera de Cartelera

Midnight Diner (2014)

Drama

119 minutos

Drama

119 minutos

Director: Joji Matsuoka

Reparto: Kaoru Kobayashi,Saki Takaoka,Tokio Emoto,Mikako Tabe,Kimiko Yo,Michitaka Tsutsui,Akiko Kikuchi,Yūko Tanaka,Joe Odagiri,Mansaku Fuwa,Toshiki Ayata,Yutaka Matsushige,Ken Mitsuishi,Tamae Andô,Risa Sudo,Asako Kobayashi,Nahoko Yoshimoto,Yuichiro Nakayama,Takashi Yamanaka,Shohei Uno,Kiyobumi Kaneko,Kaoru Hirata,Yukiko Shinohara,Kiyohiko Shibukawa,Mitsuki Tanimura,

Fecha de Estreno: 2014-11-01

Sinopsis

Every night, Master (Kaoru Kobayashi) is busy with customers at the restaurant he runs. He has a worried face, looking at the funerary urn which someone left at his restaurant. His customers also talk about the funerary urn.