Fuera de Cartelera

Odayaka (2012)

Drama

102 minutos

Drama

102 minutos

Director: Nobuteru Uchida

Reparto: Kiki Sugino,Yukiko Shinohara,Takeshi Yamamoto,Ami Watanabe,Yū Koyanagi,Makiko Watanabe,Maho Yamada,Maki Nishiyama,Susumu Terajima,Kotaro Shiga,Kanji Furutachi,Yuko Kibiki,Kan Takashima,Eriko Oguchi,Etsuyo Mitani,Hiroyuki Satou,Kosuke Takagi,Waki Katakura,Tomoko Yokoe,Seiichi Shido,Makoto Ashikawa,Mariko Kotaki,Akira Orihara,Koji Fukada,

Fecha de Estreno: 2012-12-22

Sinopsis

Saeko and Yukako live together in a small apartment complex in Tokyo. After the Tohoku earthquake in 2011, both live in a state of unease. Saeko, who is in a divorce, is worried that her daughter is exposed to radiation. Yukako is also afraid of radiation and tries to convince her husband to move. The two become friends after Yukako tries to save Saeko after a suicide attempt.