Fuera de Cartelera

A-Ko The VS <ヴァーサス> Battle 2: Blue Side (1990)

Animación

52 minutos

Animación

52 minutos

Director: Katsuhiko Nishijima

Reparto: Emi Shinohara,Minami Takayama,Michie Tomizawa,Miki Itou,Osamu Saka,Hiroshi Takemura,Saeko Shimazu,Masami Kikuchi,

Fecha de Estreno: 1990-08-21

Sinopsis